Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów drugiego stopnia PPiW, studia niestacjonarne w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni


Konsultacje zdalne dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni, odbywać się będą w:

środy, od 14.00 do 15.00, po wcześniejszych ustaleniach mailowych ze studentem

czwartki, od 15.30  do 16.30, po wcześniejszych ustaleniach mailowych ze studentem

 Kurs przeznaczony jest dla studentek III roku, PPiW, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (i niestacjonarne), semestr letni 2020/21

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni

 Kurs przeznaczony dla studentek I roku, II stopnia PPiW, studia stacjonarne, semestr letni 2020/21

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni

This course is dedicated to Erasmus students

Leader: Beata Bednarczuk, PhD with post doctoral degree

Kurs dla studentów pierwszego roku  PPiW, studiów II stopina, specjalnośc PPiW z Edukacją w systemie Montessori, 

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni

Kurs przeznaczony dla studentów II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesoszkolnej z Edukacją w systemie  Marii Montessori, studia stacjonarne, semestr letni 2020/21

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów drugiego stopnia PPiW, studia stacjonarne w semestrze letnim

Prowadzący: dr hab. Beata Bednarczuk, profesor uczelni