kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich, PPiW z Edukacja w systemie Montessori, studia niestacjonarne

kurs przeznaczony dla studentów 1 roku studiów II stopnia PPiW z edukacja w systemie Montessori, studia stacjonarne, semestr letni 2021/2022

kurs przezaczony dla sudentów I roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej, studia I stopnia,  stacjonarne w semestrze letnim

Środy do 13.03 zdalnie, od 14.03 w sali 404, Głęboka 43: 

Wykład: 11.30-13.00

Ćwiczenia: 13.15-14.45

kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku Pedagogiki Resocjalizacyjnej, studia stacjonarne, semestr letni

kurs przeznaczony dla studentów II roku, II stopnia PPiW, studia stacjonarne, w semestrze letnim

wtorki: 13.15-14.45, do 13.03 zdalnie, od 14.03 sala  328, budynek Głeboka 43

 kurs przeznaczony dla studentów II roku, II stopnia, PPiW z edukacją w systemie Montessori , studia stacjonarne, w semestrze letnim

wtorki: 11.30-13.00, do 13.03 zdalnie, od 14.03 sala 328, budynek Głęboka 43

kurs przeznaczony dla studentów 2 roku studiów II stopnia PPiW (stacjonatne) w semestrze letnim

Czwartki: 3,10,17 marca, 11.30-13.45

kurs przeznaczony dla studentów 2 roku studiów II stopnia, tryb niestacjonarny, w semestrze letnim

terminy zajęć: 6 i 27.03.2022