Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na moje konsultacje, które będą odbywać się we wtorki od 8:00 do 8:45 i w środy od 8:50 do 9:30.


Celem kursu jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy nad tekstem medialnym. Przedmiot przybliży sposoby pojmowania i funkcjonowania szeroko rozumianego tekstu medialnego, jego charakterystykę oraz zastosowanie i formy pracy nad tego rodzaju tekstem. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu znajdują się w sylabusie zamieszczonym na platformie USOS UMCS.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na moje konsultacje, które będą odbywać się we wtorki od 8:50 do 9:35 i w środy od 8:00 do 8:40.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy o dyskursie medialnym (w teorii i praktyce). Przedmiot przybliży sposoby pojmowania i funkcjonowania pojęcia dyskursu, charakterystykę różnych rodzajów dyskursu obecnych w przestrzeni współczesnego życia społecznego oraz usytuowanie, cechy i rolę dyskursu medialnego. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu znajdują się w sylabusie zamieszczonym na platformie USOS UMCS.

Kurs jest przeznaczony do realizacji zajęć z przedmiotu Współczesna polszczyzna. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu wiedzy o współczesnym języku polskim. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu znajdują się w sylabusie zamieszczonym na platformie USOS.

Kurs jest przeznaczony do realizacji zajęć z przedmiotu Praca nad tekstem medialnym. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu pracy nad tekstem medialnym. Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu znajdują się w sylabusie zamieszczonym na platformie USOS.