Celem kursu jest zapoznanie z instrumentami i technikami merchandisingowymi oraz propozycjami ich stosowania jako wsparcia działań marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik prezentacji towarów na półkach oraz sposobów zagospodarowania sali sprzedażowej w punktach sprzedaży detalicznej.