Celem kursu jest:

-poszerzenie wiedzy z finansów przedsiębiorstw oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami finansowymi oraz metodami obliczeniowymi,

-wypracowanie  umiejętności  oceny  i  interpretacji  danych  finansowych,  interpretacji
związków  przyczynowo-  skutkowych  i  wykorzystania  ich  w  zarządzaniu
przedsiębiorstwem.


Kurs przeznaczony jest dla studentów 2 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość
2019/2020 w semestrze letnim

Celem kursu jest:

-poszerzenie wiedzy z finansów przedsiębiorstw oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami finansowymi oraz metodami obliczeniowymi,

-wypracowanie  umiejętności  oceny  i  interpretacji  danych  finansowych,  interpretacji
związków  przyczynowo-  skutkowych  i  wykorzystania  ich  w  zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Kurs przeznaczony jest dla studentów niestacjonarnych2 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość 2019/2020 w semestrze letnim

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami metod oceny projektów inwestycyjnych.

Podczas zajęć, studenci poznają między innymi:

  • etapy i zasady powstawania projektu inwestycyjnego
  • metodę UNIDO
  • statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych,
  • metody oceny ryzyka inwestycyjnego

Kurs skierowany jest dla studentów Ekonomii 2rok 1stopień studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020