Proszę o wcześniejsze (tj. do środy w przedzień konsultacji) zgłaszanie potrzeby kontaktu na kampusie na adres ewa.szepietowska@poczta.umcs.lublin.pl

Semestr letni 2020/2021 jest przeznaczony na kontynuację badań własnych. W semestrze tym słuchacz uczestniczy w ocenie śródokresowej. 

Semestr letni 2020/2021 przeznaczony jest na dokończenie badań własnych oraz rozpoczęcie analiz statystycznych uzyskanego metariału. 

Semestr letni 2020-2021 przeznaczony jest na przygotowanie metod badań własnych oraz zrealizowanie badań (on-line) a także opracowanie jednego z projektowanych rozdziałów prac magisterskiej. Spotykamy się we czwartki 11.30-13.00. Dokładne informacje - USOS.  

Semestr ten przeznaczony jest na opracowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej. Opis wymagań i daty zamieszczone są na stronie USOS. Spotykamy się we czwartki 13.15-14.45 (zmiana w stosunku do wczesniejszej informacji)

Semestr letni 2020/2021 przeznaczony jest na opracowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej. Opis wymagań oraz daty składania kolejnych elementów pracy zamieszczono na stronie USOS.