Proszę o wcześniejsze (tj. do środy w przedzień konsultacji) zgłaszanie potrzeby kontaktu na kampusie na adres ewa.szepietowska@poczta.umcs.lublin.pl

Semestr letni 2020/2021 jest przeznaczony na kontynuację badań własnych. W semestrze tym słuchacz uczestniczy w ocenie śródokresowej.