Analiza matematyczna II - wykład dla 1 roku Matematyki w Finansach, 2021/2022 semestr letni.
Piątek, godz. 12:00 - 13:30.

Materiały dydaktyczne do wykładu "Analiza matematyczna" dla studentów I roku Informatyki w semestrze letnim 2021/2022.
Poniedziałek, godz. 15:05 - 16:35.

Materiały dydaktyczne do seminarium dyplomowego dla studentów 3 roku Matematyki w Finansach w roku akademickim 2021/2022.
Piątek, godz. 14:00 - 15:00.