Metody badań ilościowych - ćwiczenia dla II roku studiów doktoranckich w zakresie Nauk o mediach

Konwersatorium Medialna opinia publiczna dla 2 roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Komunikacja marketingowa - Wykład dla studentów III roku Produkcji medialnej