Celem kursu jest zdalna realizacja procesu kształcenia z przedmiotu Podatki w UE.

Treści wykładu obejmują zagadnienia takie jak:

  • analiza porównawcza poziomu i struktury fiskalizmu w państwach UE;
  • analiza porównawcza konstrukcji zasadniczych elementów systemu podatkowego w tym: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, akcyz oraz podatków od własności nieruchomości;
  • realizacja funkcji podatków w systemach podatkowych państw UE;
  • identyfikacja zasadniczych czynników determinujących kształt systemów podatkowych państw członkowskich.

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.

Celem kursu jest zdalna realizacja procesu kształcenia w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych realizowanych w tradycyjnej formie począwszy od 11 marca 2020 r. 

Adresatami kursu są studenci drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tym wykładzie fakultatywnym.

Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Gospodarka finansowa JST, zawieszonych 11 marca 2020 r.

W ramach wykładu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wykształcą umiejętność dokonywania oceny owej gospodarki. 

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tym wykładzie fakultatywnym.

Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Podatki w UE, zawieszonych 11 marca 2020 r.

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.

Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Podatki w UE, zawieszonych 11 marca 2020 r.

Treści wykładu obejmują zagadnienia takie jak:

  • analiza porównawcza poziomu i struktury fiskalizmu w państwach UE;
  • analiza porównawcza konstrukcji zasadniczych elementów systemu podatkowego w tym: podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, akcyz oraz podatków od własności nieruchomości;
  • realizacja funkcji podatków w systemach podatkowych państw UE;
  • identyfikacja zasadniczych czynników determinujących kształt systemów podatkowych państw członkowskich.

Adresatami kursu są studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw.

Celem kursu jest zdalna realizacja wykładów z przedmiotu Finanse zawieszonych 11 marca 2020 r.

Wykład jest poświęcony roli i miejscu finansów we współczesnej gospodarce rynkowej. Zdefiniowano w nim podstawowe zjawiska finansowe, scharakteryzowano zasadnicze instrumenty finansowe, a także przybliżono zasady funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarowanie finansami.

Adresatami kursu są studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.

Celem kursu jest zdalna realizacja ćwiczeń z przedmiotu Finanse samorządu terytorialnego, zawieszonych 11 marca 2020 r.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wykształcą umiejętność dokonywania oceny owej gospodarki. 

Adresatami kursu są studenci drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.