Kurs on-line do zajęć konwersatoryjnych (konwersatorium - KW) z przedmiotu "Klasyczna analiza ilościowa" (C-AC.I2-KAI) dla kierunku Analityka Chemiczna (1 rok, 1 stopień).

Kurs on-line do zajęć w pracowni komputerowej (laboratorium - LB; zajęcia 3/3 - 5h) z przedmiotu "Metrologia" (C-AC.CK.II2-Metr) dla kierunku Analityka Chemiczna oraz Chemia Kryminalistyczna (1 rok, 2 stopień).