Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki.

Materiały z przedmiotu Rachunkowość podatkowa dla III r. FiR, specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Zawierają wykłady (w formie prezentacji), dodatkowe materiały dydaktyczne (w tym przepisy prawne), zagadnienia ułatwiające przygotowanie do egzaminu, testy weryfikujące stopień zapoznania się z materiałami.

Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki.

Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość bankowa (podstawy).

Materiały na seminaria dyplomowe i webinaria