Zajęcia uzupełniające do ćwiczeń z przedmiotu Historia Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce (I rok, studia stacjonarne).

Zajęcia uzupełniające do ćwiczeń z przedmiotu Powszechna historia prawa (I rok, studia niestacjonarne).

Celem kursu jest uzupełnienie ćwiczeń z przedmiotu Powszechna historia prawa.