Celem kursu jest poszerzenie informacji studentów II roku nauczania matematyki i informatyki z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności zdalne prowadzenie zajęć z tego przedmiotu oraz umieszczanie dodatkowych materiałów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku nauczania matematyki i informatyki (semestr letni 2021).


Celem kursu jest poszerzenie informacji studentów II roku matematyki w finansach z zakresu statystyki matematycznej, w szczególności zdalne prowadzenie zajęć z tego przedmiotu oraz umieszczanie dodatkowych materiałów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku matematyki w finansach (semestr letni 2021), grupa KW2.

Celem kursu jest poszerzenie informacji studentów I roku informatyki z zakresu analizy matematycznej, w szczególności zdalne prowadzenie zajęć z tego przedmiotu oraz umieszczanie dodatkowych materiałów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku informatyki (semestr letni 2021), grupy KW2 i KW4.


Celem kursu jest poszerzenie informacji studentów I roku nauczania matematyki i informatyki z zakresu trygonometrii, w szczególności zdalne prowadzenie zajęć z tego przedmiotu oraz umieszczanie dodatkowych materiałów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku nauczania matematyki i informatyki (semestr letni 2021).