Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (II rok, I stopień) Przedmiot fakultatywny (15h, IPS)