Na tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów

Na tym kursie znajdują się testy zaliczeniowe i egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów prowadzonych przeze mnie

Na tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów

Kurs przeznaczony dla Studentów II roku  ADM. PUB. - studia niestacjonarne,

jako dodatkowe narzędzie wspomagające proces dydaktyczny.

Kurs przeznaczony jest dla Studentów II roku ADM.PUB. - studia stacjonarne,

jako dodatkowe narzędzie (obok systemu USOS) wspomagające proces dydaktyczny.