W ramach kursu studenci zdobędą podstawowe informacje z zakresu kultury i sztuki, przydatne w organizacji imprez turystycznych.

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w zawodzie nauczyciela geografii, umożliwiające organizację zajęć terenowych.

W ramach przedmiotu Dydaktyka geografii student rozszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na 1 stopniu studiów w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Kurs jest kontynuacją przedmiotu Dydaktyka przedmiotu geografia, który rozpoczął się w semestrze zimowym. W ramach kursu studenci zdobywają wiedze i umiejętności, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela geografii.

W ramach kursu studenci zdobędę wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela geografii