1. Wprowadzenie do analizy regresji liniowej - wykład dla studentów II roku zarządzania w politykach publicznych w ramach kursu Statystyka.

- Teoria regresji liniowej i jej aplikacja w środowisku R Studio.

2. Materiały w .pdf do zapoznania się i przećwiczenia w R Studio.