Wykład przeznaczony dla studentów historii II stopnia. Jego celem jest przedstawienie procesu kształtowania się i rozwoju społeczeństwa polskiego w średniowieczu, tj. między X a XV wiekiem. Układ chronologiczny wykładu pozwala zobrazować dynamikę przemian społecznych w przeciągu średniowiecza. W ramach wykładu mieści się również charakterystyka zasadniczych grup społecznych (stanów) pod względem wewnętrznej struktury, statusu społeczno-prawnego i świadomości.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z osiągnięciami mediewistyki polskiej w badaniach nad społeczeństwem w średniowieczu, przyswojenie metod badawczych i sposobów prezentacji wyników badań, wdrożenie do korzystania z pomocy warsztatowych badacza elit szlacheckich i mieszczańskich w średniowieczu: itinerariów, spisów urzędników, słowników historyczno-geograficznych itp., ukazanie możliwości badań nad społecznościami chłopskimi.