Kurs obejmuje omówienie podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem miar opisu zbiorowości statystycznej. Poznane instrumenty analizy statystycznej mają dać możliwość analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym zagadnień ochrony zdrowia, polityki, biologii i właściwie prawie wszystkich dziedzin życia.

Kurs zawiera testy na zaliczenie dla kierunków Ekonomia i Logistyka w roku akademickim 2022/2023.

Kurs zawiera materiały dla studentów, będące uzupełnieniem do zajęć.

Kurs obejmuje omówienie podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem miar opisu zbiorowości statystycznej. Poznane instrumenty analizy statystycznej mają dać możliwość analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym zagadnień ochrony zdrowia, polityki, biologii i właściwie prawie wszystkich dziedzin życia.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z algebry i analizy matematycznej oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami matematycznymi, mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych, oraz doskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Podstawy matematyki, logiki, analizy i algebry, potrzebne do rozwiązywania problemów ekonomicznych i analitycznego myślenia.