Kurs obejmuje omówienie podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem miar opisu zbiorowości statystycznej. Poznane instrumenty analizy statystycznej mają dać możliwość analizy zjawisk ekonomiczno-społecznych, w tym zagadnień ochrony zdrowia, polityki, biologii i właściwie prawie wszystkich dziedzin życia.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z algebry i analizy matematycznej oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami matematycznymi, mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych, oraz doskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Podstawy matematyki, logiki, analizy i algebry, potrzebne do rozwiązywania problemów ekonomicznych i analitycznego myślenia.