Kurs z Rachunku prawdopodobieństwa dla studentów 3 roku matematyki, specjalność nauczycielska. Będą tu zamieszczane notatki z wykładów oraz przeprowadzane wykłady w formie zdalnej.