Celem kursu jest wprowadzenie do laboratorium z przedmiotu fakultatywnego Chemia atmosfery i technologie ochrony powietrza. 

Celem kursu dokończenie wykładu przygotowanego w formie tradycyjnej z przedmiotu fakultatywnego "Chemia atmosfery i technologie ochrony powietrza" i zapoznanie studentów z wybranymi aspektami chemii atmosfery oraz technologiami ochrony powietrza atmosferycznego.