Kurs służy do uzyskania zaliczeń z przedmiotu „Podstawy prawne dokumentu” znajdującego się w programie studiów magisterskich archiwistyki.

Kurs służy do uzyskania zaliczeń z przedmiotu „Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją” znajdującego się w programie studiów licencjackich archiwistyki.


Kurs służy do uzyskania zaliczeń z przedmiotu „Podstawy prawne działalności archiwalnej” znajdującego się w programie studiów licencjackich archiwistyki. Umieszczone w nim zostaną także materiały, które pozwolą ugruntować i poszerzyć wiedzę z zakresu tego przedmiotu.

 

Kurs umożliwia zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu „Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją” znajdującego się w programie studiów podyplomowych archiwistyki.

Kurs pozwala zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotu „Podstawy prawne działalności archiwalnej” znajdującego się w programie studiów podyplomowych archiwistyki.