Kurs wspomagający zajęcia ( materiały uzupełniające) w roku akademickim 2023/24 semestr zimowy

Kurs wspomagający zajęcia ( materiały uzupełniające) w semestrze zimowym 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia z języka łacińskiego ( materiały uzupełniający ), semestr zimowy 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia z języka łacińskiego ( materiały uzupełniające), semestr zimowy 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia z języka łacińskiego ( materiały uzupełniające), semestr zimowy 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia z języka łacińskiego ( materiały uzupełniające), semestr zimowy 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia z języka łacińskiego ( materiały uzupełniające), semestr zimowy 2023/24r.

Kurs wspierający zajęcia stacjonarne z języka łacińskiego (materiały uzupełniające )- semestr zimowy 2023/24r.