Kurs on- line  z języka łacińskiego dla studentów IIr. Romanistyki w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim

Kontynuacja kursu on- line z języka łacińskiego dla studentów I roku Archeologii w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim.

Kontynuacja kursu  on-line z języka łacińskiego dla studentów I roku  Historii  w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim

Kurs zdalny z języka łacińskiego  dla studentów I roku Hispanistyki realizowany w semestrze letnim w roku akademickim 2021/22

Kurs zdalny dla studentów Ir. Archeologii w roku akademickim 2021/22 semestr zimowy.