Kurs wspierający  zajęcia stacjonarne z języka łacińskiego prowadzony w semestrze zimowym 2022/23 dla studentów  Ir. Romanistyki.

Kurs on-line wspierający zajęcia stacjonarne z języka łacińskiego dla studentów Prawa.