Kurs zawiera materiały przeznaczone dla Seminarzystów seminarium dyplomowego z kier. Zarządzanie UMCS. 

W ramach materiałów znajdziecie Państwo materiały w formie prezentacji oraz zadania do wykonania.

Zachęcam do systematycznej pracy.

Kurs zawiera materiały przeznaczone dla uczestników seminarium magisterskiego na kier. Zarządzanie.

Poszczególne prezentacje prezentują zasady, formę oraz zakres pracy magisterskiej, jak również zawierają wytyczne dla seminarzystów odnośnie samodzielnej pracy.

Kurs zawiera materiały do przedmiotu Zakładanie i prowadzenie firmy realizowanego na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie, III, I st.

Niniejszy kurs zawiera materiały przeznaczone dla Studentów kier. Logistyka do zdalnej realizacji przedmiotu Planowanie Ścieżek Kariery.

Materiały będą umieszczane sukcesywnie, wraz z realizacją kolejnych tematów zajęć.

Academic Entrepreneurship is the course prepared for the Doctoral Students of the Doctoral School of Exact and Natural Sciences, Maria Curie-Sklodowska University.

The materials contain the lectures as well as guidelines for a final project's preparation.

Kurs Przedsiębiorczość naukowa (Academic Entrepreneurship) przygotowany został na potrzeby zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS.

W ramach kursu zamieszczone zostaną na platformie materiały dla studentów oraz wytyczne odnośnie przygotowania projektu zaliczeniowego.