Kurs Przedsiębiorczość naukowa (Academic Entrepreneurship) przygotowany został na potrzeby zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS.

W ramach kursu zamieszczone zostaną na platformie materiały dla studentów oraz wytyczne odnośnie przygotowania projektu zaliczeniowego.