Celem kursy jest przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy o geografii, społeczeństwie, polityce, i kulturze Wielkiej Brytanii. Studenci nabywają również umiejętności poznawania innych kultur i pogłębiają swoją świadomość kulturową.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na kulturoznawstwa i nauk o kulturze. Uczestnicy kursy poznają różne teorie kultury i nabierają umiejętności jej badania.