Celem kursu jest przyswojenie materiału z zakresu zagadnień gramatyki języka angielskiego, takich jak:

- Articles

-subordinated vs coordinated clauses

-adjectival clauses

-relative clauses

-adverbial clauses

-noun clauses

Kurs ma na celu przybliżyć studentom elementarne zagadnienia z językoznawstwa kognitywnego. W szczególności, kurs skupia się na następujących kwestiach: kategoryzacja, metafora, metonimia, profilowanie, pojęcie atrybutu, teoria prototypu etc.