Tematyka zajęć obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej, mechanizmów społecznego funkcjonowania ludzi oraz podatności jednostek, grup na wpływ społeczny ważnych dla profesjonalnego pedagoga (terminologia, przedmiot, psychologii społecznej, rodzaje, przejawy, teorie, geneza wybranych zachowań społecznych). Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie w życiu i zawodowo, w pracy wychowawczej.

Tematyka zajęć obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej, mechanizmów społecznego funkcjonowania ludzi oraz podatności jednostek, grup na wpływ społeczny ważnych dla profesjonalnego pedagoga (terminologia, przedmiot, psychologii społecznej, rodzaje, przejawy, teorie, geneza wybranych zachowań społecznych). Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie w życiu i zawodowo, w pracy wychowawczej.

Tematyka zajęć obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej, mechanizmów społecznego funkcjonowania ludzi oraz podatności jednostek, grup na wpływ społeczny ważnych dla profesjonalnego pedagoga (terminologia, przedmiot, psychologii społecznej, rodzaje, przejawy, teorie, geneza wybranych zachowań społecznych). Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie w życiu i zawodowo, w pracy wychowawczej.

Tematyka zajęć obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z psychologii społecznej, mechanizmów społecznego funkcjonowania ludzi oraz podatności jednostek, grup na wpływ społeczny ważnych dla profesjonalnego pedagoga (terminologia, przedmiot, psychologii społecznej, rodzaje, przejawy, teorie, geneza wybranych zachowań społecznych). Przyswojona wiedza może być wykorzystana praktycznie w życiu i zawodowo, w pracy wychowawczej.

Wywiad i obserwacja są metodami badania najczęściej stosowanymi w praktyce diagnostycznej, będąc niezbędnym elementem poznawania człowieka. Zajęcia pozwalają poznać studentom zasady planowania, przeprowadzania wywiadu i obserwacji a także analizowania zebranych wyników.

Zajęcia przygotowują studenta do zadań realizowanych w ramach seminarium magisterskiego. Obejmują problematykę dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu wybranego przez studentów tematu badawczego. Student poznaje w tym zakresie najbardziej współczesne osiągnięcia i dokonania, tak w obszarze teoretycznym, jak i metodologicznym. W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz metodologiczną projektuje badanie naukowe oraz dokonuje analizy i interpretacji zgromadzonych wyników.