Kurs obejmujący wybrane zagadnienia z przedmiotu Technologia informacyjna. Dedykowany studentom I roku Produkcji Medialnej.

Kurs obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu przedmiotu Wprowadzenie do infobrokeringu.