Kurs na Wirtualnym Kampusie umożliwiający realizację zajęć wykładowych w formule online dla studentów V edycji Podyplomowych Studiów Muzykoterapii UMCS.

Fakultet intra i interdyscyplinarny: Elementy muzykoterapii w pracy psychologa

W ramach przedmiotu fakultatywnego „Muzyka w diagnozie i terapii” będziemy poszukiwać możliwości i rozwijać koncepcje wykorzystania muzyki i aktywności muzycznych w celu wspierania rozwoju, rozpoznania obszarów w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych wymagających pracy, a także możliwości podejmowania różnych interwencji w kwestii wspierania dziecka, rodzica i nauczyciela w radzeniu sobie z sytuacjami, w których zaangażowanie muzyki może przynieść realne korzyści. Dotykać tych przestrzeni, które bezpośrednio nie dotyczą edukacji muzycznej, a potrzeb współczesnej szkoły - dziecka, nauczyciela i rodziny. Studenci zdobędą umiejętności w zakresie regulacji napięcia emocjonalnego, relaksacji, budowania atmosfery zaufania i bezpieczeństwa pomiędzy podmiotami działań edukacyjnych, wiedzę na temat świadomego doboru nagrań i aktywności muzycznych, a także włączania różnych form kontaktu ze sztuką do swojej pracy.

Nie są potrzebne żadne umiejętności muzyczne.


"A new perspective on music in educational settings – a developmental approach" is the course which covers the knowledge in the not well known area of using music and music activities in the non educational goals in educational setting. Students will be able to get knowledge about using music and music activities and see it from a development and therapeutic perspective, watch and discuss videos, and also to experience various forms of contact with music  - how it influence on them and their future students/clients (e.g. music listening, music playing, relaxation, imagery techniques, etc.).

No musical skills are needed.

Miejsce do odbywania konsultacji studenta z wykładowcą. Terminy konsultacji zamieszczone są na stronie UMCS w profilu wykładowcy.

Zachęcam do przesyłania na moją służbową pocztę informacji o zamiarze skorzystania z konsultacji (najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem), aby upewnić się, że w danym dniu nie mam już wypełnionego czasu konsultacji z umówionymi wcześniej innymi studentami.