Kurs dla studentów specjalności z Psychologii Społecznej

III rok Psychologii, spec. społeczna

studia stacjonarne

Obszar dla seminarzystów dr Barnaby Danieluka,

Psychologia, V rok, studia stacjonarne

Semestr letni 2019/2020