Kurs dla studentów I-go roku Pedagogiki Specjalnej, studia dzienne

Wymiar godzin: 15h WY / 15 CA

Fakultet interdyscyplinarny dla studentów IV i V roku Psychologii poświęcony zaawansowanej analizie danych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego IBM SPSS

The course is offered to ERASMUS+ students during summer semester

Lenght: 15 hours (2-hours lecture every second week)

Form: Lecture

Seminarium magisterskie dla studentów IV roku Psychologii z obszaru psychologii społecznej

Wymiar godzin: 30h

Termin: wtorki 13:15-14:45 (online, w formie videokonferencji)

Kurs dla studentów specjalności z Psychologii Społecznej

III rok Psychologii, spec. społeczna

studia stacjonarne

Kolokwium zaliczeniowe dla studentów III roku Specjalności z Psychologii Społecznej