Nazwa przedmiotu: Psychologia podejmowania decyzji

Kierunek: Psychologia, III rok, specjalność społeczna

Wymiar godzin: 15h WY / 15h CA

Nazwa przedmiotu: Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Rodzaj przedmiotu: Fakultet inter- i intradyscyplinarny

Kierunek: Psychologia, V rok, stacjonarne

Wymiar godzinowy: 30h (7 spotkań po 4h + zaliczenie)

Kurs dla studentów I-go roku Pedagogiki Specjalnej, studia dzienne

Wymiar godzin: 15h WY / 15 CA

Fakultet interdyscyplinarny dla studentów IV i V roku Psychologii poświęcony zaawansowanej analizie danych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego IBM SPSS

The course is offered to ERASMUS+ students during summer semester

Lenght: 15 hours (2-hours lecture every second week)

Form: Lecture

Kurs e-learningowy służący realizacji ćwiczeń z przedmiotu Psychologia Społeczna, dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Psychologia

Seminarium magisterskie dla studentów IV roku Psychologii z obszaru psychologii społecznej

Wymiar godzin: 30h

Termin: wtorki 13:15-14:45 (online, w formie videokonferencji)

Wykład przeznaczony dla studentów IV roku Psychologii, specjalność: Psychologia Społeczna

Wymiar: 30h

Zaliczenie: Egzamin

Forma: wykłady online zgodnie z planem zajęć (wtorki 9:45-11:15)