Zajęcia na kierunku Fizyka Techniczna, III rok studiów I stopnia,

2019/2020 semestr letni

Celem zajęć jest pozyskanie umiejętności prezentowania badań w postaci referatów. Do szczegółowych zadań należeć będzie przygotowanie prezentacji typu PowerPoint, a na ich  podstawie, wygłoszenie wystąpień. Integralną częścią jest dyskusja o merytorycznej zawartości prezentowanych zagadnień oraz jakości sposobu przedstawiania wiedzy.