WITAMY W OBSZARZE SZKOLEŃ ONLINE DLA STUDENTÓW!

 

Informujemy, że dodatkowy TERMIN realizacji obowiązkowych szkoleń 

      • Bezpieczeństwo i higiena pracy
      • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
      • Przysposobienie biblioteczne

dla Studentów rozpoczynających studia na UMCS trwa do 10.07.2022 r.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i kończą się testami zaliczeniowymi online.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS po zamknięciu testów zaliczeniowych.

Zapraszamy!

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.