WITAMY W OBSZARZE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ ONLINE DLA STUDENTÓW!


Obowiązkowe szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia kończą się testami zaliczeniowymi online.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
Przysposobienie biblioteczne

Szkolenia należy odbyć i zaliczyć w terminie od 03.10.2022 r. do 15.02.2023 r.
Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS po zamknięciu testów zaliczeniowych, w dniach 16-17.02.2023 r.
TERMIN DODATKOWY: 17-28.02.2023; przesłanie zaliczeń do systemu USOS: 01.03.2023
W przypadku zrealizowania szkolenia po 01.03.2023 prosimy kontaktować się z prowadzącym, właściwym dziekanatem lub Biurem ds. Zdalnego Kształcenia (kampus@umcs.pl), aby zaliczenie zostało wpisane do systemu USOS.

Uwaga!
W związku z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.


Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

Uwaga!
W związku z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).
Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

The training is directed to those who are entering for the first time the full-time and part-time studies at UMCS in the form of first degree, second degree (in case they have not received this training as part of the first degree) and uniform master's studies.
The training is mandatory for the aforementioned students and will be completed by a credit test (in an online formula).
Credit for the training will appear in the USOS system during the winter credit-examination session.

The training is directed to those who are entering for the first time the full-time and part-time studies at UMCS in the form of first degree, second degree (in case they have not received this training as part of the first degree) and uniform master's studies.
The training is mandatory for the aforementioned students and will be completed by a credit test (in an online formula).
Credit for the training will appear in the USOS system during the winter credit-examination session.
The training is addressed to people who start their studies at UMCS for the first time. If someone has passed this test before, it is not mandatory for him.

The training is compulsory and will be completed with a test (online). The completion of the training will appear in the USOS system during the winter credit and examination session.