Pomoc Psychologiczna, ćwiczenia gr.1., 3 rok psychologii

Seminarium magisterskie dla studentów 5 roku psychologii

Proseminarium dla studentów 3 roku psychologii

Pomoc psychologiczna, ćwiczenia, 3 rok psychologii

Przemoc w rodzinie - stosowanie procedury "Niebieskie Karty", wykład dla IV roku psychologii, specjalność "Psychologia rodziny"

Pomoc Psychologiczna, wykład dla 3 roku psychologii

Psychologia wychowawcza, wykład dla 3 roku psychologii