Tematyka seminarium magisterskiego to: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem: międzynarodowych stosunków kulturalnych,  stosunków w regionie Azji i Pacyfiku, roli międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej, bezpieczeństwa międzynarodowego (bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa kulturowego).