Celem kursu jest analiza więzi jakie występują  między podmiotami międzynarodowych stosunków politycznych w regionie Pacyfiku oraz szerzej Indo-Pacyficu oraz zwrócenie uwagi na czynniki które te relacje warunkują. 

W ramach wykładu dokonana zostanie charakterystyka regionu Pacyfiku, omówione zostaną czynniki tradycyjne i nietradycyjne warunkujące sytuację polityczną w regionie, zwrócona zostanie uwaga na historyczny kontekst rozwoju regionalizmu w tym omówiona zostanie  geneza współpracy w regionie. 

Omówione zostaną również regionalne zagrożenia bezpieczeństwa. 
 

Tematyka seminarium magisterskiego to: stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem: międzynarodowych stosunków kulturalnych,  stosunków w regionie Azji i Pacyfiku, roli międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej, bezpieczeństwa międzynarodowego (bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, bezpieczeństwa kulturowego).

The course aim is presenting intercultural communication theories and applications through a global prism and in a lively, interesting, relevant, and easy-to-follow way, through discussion and play games.