Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat systemów bezpieczeństwa międzynarodowego funkcjonujących w skali globalnej i regionalnej, a także a także rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących analizowania, oceny i sposobów prezentowania problematyki związanej z funkcjonowaniem tychże systemów.

Celem prowadzonych zajęć i wykładów jest przedstawienie istoty, ewolucji i postrzegania zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku. Szczególny nacisk jest kładziony na analizę wybranych zagrożeń bezpieczeństwa, ich przyczyn i skutków dla jednostki ludzkiej, państwa, jak i całego systemu międzynarodowego. Owe zagrożenia przedstawiane są w kontekście ich oddziaływania na poszczególne podmioty bezpieczeństwa, w skali mikro i makro. Przedmiot zorganizowany jest poprzez podział przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa, które analizowane są na płaszczyznach militarnej, politycznej, ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.