Konsultacje online na wirtualnym kampusie UMCS, w czasie sesji egzaminacyjnej:

Consultations online during exams' period on virtual campus UMCS:

27.06.22. - 14-16

07.07.22. - 10 - 12

13.07.22. - 10 -12