Cele przedmiotu: Ukazanie specyfiki regionu, a przede wszystkim jego geostrategicznego znaczenia w dzisiejszym świecie.  Analiza stosunków między uczestnikami regionalnego systemu bezpieczeństwa, a także działań mocarstw światowych z regionie Zatoki Perskiej. 


Dyżury w semestrze letnim 2020/2021:

Office hours in summer semester 2020/2021:

Wtorek / Tuesday: 11.30 - 13;

Konsultacje odbywają się onilne na wirtualnym kampusie:

https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1444

Zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną - b.bojarczyk@umcs.pl


Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat systemów bezpieczeństwa międzynarodowego funkcjonujących w skali globalnej i regionalnej, a także a także rozwijanie umiejętności praktycznych dotyczących analizowania, oceny i sposobów prezentowania problematyki związanej z funkcjonowaniem tychże systemów.

Celem prowadzonych zajęć i wykładów jest przedstawienie istoty, ewolucji i postrzegania zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku. Szczególny nacisk jest kładziony na analizę wybranych zagrożeń bezpieczeństwa, ich przyczyn i skutków dla jednostki ludzkiej, państwa, jak i całego systemu międzynarodowego. Owe zagrożenia przedstawiane są w kontekście ich oddziaływania na poszczególne podmioty bezpieczeństwa, w skali mikro i makro. Przedmiot zorganizowany jest poprzez podział przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa, które analizowane są na płaszczyznach militarnej, politycznej, ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.