Kurs stanowi uzupełnienie do prowadzonych stacjonarnie zajęć na 1. roku I stopnia e-edytorstwa i technik redakcyjnych.

Kurs jest uzupełnieniem zajęć prowadzonych stacjonarnie na 3. roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych.

Kurs stanowi uzupełnienie prowadzonych stacjonarnie zajęć na 1. roku I stopnia ukrainistyki.

Kurs stanowi uzupełnienie do prowadzonych stacjonarnie zajęć na 1. roku I stopnia filologii polskiej.