Kurs stanowi uzupełnienie do prowadzonych stacjonarnie zajęć na 1. roku I stopnia e-edytorstwa i technik redakcyjnych.

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne (2. rok I stopnia).

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne (2. rok I stopnia).

Kurs stanowi uzupełnienie prowadzonych stacjonarnie zajęć na kierunku filologia polska, specjalność media i copywriting (1. rok II stopnia).

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć prowadzonych stacjonarnie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne (3. rok I stopnia).