Krótki opis do wyszukiwarek.

Zakres tematów

1. Projekt społeczny - wprowadzenie do kursu.
2. Zasady konceptualizacji projektów społecznych
3. Zasady konceptualizacji projektów socjologicznych
4. Realizacja projektu społecznego - zarządzenie projektem.
5. Ewaluacja projektu społecznego.
6. Dyskusja na temat oceny prezentowanych projektów.

Efekty uczenia się

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE
podstawowe zasady tworzenia i zarządzania politykami publicznymi
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI
współpracować w zespole (w tym planować i organizować pracę)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO
wypełniania zobowiązań społecznych i wzięcia odpowiedzialności za współorganizowanie działalności na rzecz środowiska społecznego i do aktywnego uczestnictwa w zespołach i organizacjach realizujących cele społeczne i publiczne
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego w zakresie posiadanych kompetencji