Celem kursu jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom wiadomości o organizacji i działalności policji i aparatu bezpieczeństwa III Rzeszy, w szczególności roli SS.

Kurs przeznaczony dla studentów pierwszego roku studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Kryminologia. Zawiera zadania i materiały pomocnicze do zajęć prowadzonych w aplikacji Teams UMCS.

W kursie zebrano teksty źródłowe przydatne do prowadzenia zajęć ze studentami różnych kierunków studiów.