Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Kryminologia. Zawiera zadania i materiały pomocnicze do zajęć prowadzonych w aplikacji Teams UMCS.

W kursie zebrano teksty źródłowe przydatne do prowadzenia zajęć ze studentami różnych kierunków studiów.