Celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej. Podczas zajęć student pozna  strukturę prac naukowych, specyfikę języka naukowego, zasady poszukiwania literatury przedmiotu, poprawnego cytowania oraz sporządzania przypisów i bibliografii.

Celem zajęć jest próba określenia tematów poszczególnych prac licencjackich, ustalenia ich wstępnej struktur, oraz zebranie literatury przedmiotu