The course is designed for students on the Erasmuss programme. It has the character of an independent study of scientific materials. Each topic is credited through the preparation of a practical paper. It provides confirmation that the student has studied the material. If you have any doubts or questions - please feel free to contact me.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia niestacjonarne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów dziennych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs przeznaczony jest dla studentów II-go roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku II stopnia studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Stanowi miejsce wirtualnych spotkań z opiekunem oraz źródło informacji potrzebnych studentowi I roku.

Konsultacje odbywają się w środy od godz. 12.30 do 13.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.