Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 roku II stopnia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tematyka dotyczy możliwości pracy z dziećmi w systemie on line oraz korzystania z nowych technologii podczas zajęć w klasie.

Kurs przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia niestacjonarne). Tematyka koncentruje się wokół prawnych uwarunkowań pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kurs jest przeznaczony dla studentów trzeciego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia stacjonarne). Jego tematyka jest skoncentrowana wokół opiekuńczej roli szkoły (świetlica szkolna, procedura niebieskiej karty, superwizja).

Kurs przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia, dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.