Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku II stopnia studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Stanowi miejsce wirtualnych spotkań z opiekunem oraz źródło informacji potrzebnych studentowi I roku.