Fakultet inter-intra dyscyplinarny. Zaburzenia rozowju języka - diagnoza i terapia,

Konsultacje dla studentów - semstr zimowy 2020/2021

Pierwszy etap seminarium magisterskiego - ustalanie obszaru badań.

SEminarium magisterskie - kontynuacja