Kurs: ogólne informacje

Seminarium licencjackie I semestr

Zaliczenie I semestru - wymagania:

Wymyślenie tematu pracy dyplomowej i znalezienie około 50 pozycji bibliograficznych do tematyki, z klasycznym podziałem na źródła, książki, artykuły itp. (należy przesłać do końca roku ak.)


Polska współczesna myśl polityczna

30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

II Rok Politologia I stopnia


Ekonomia

15 godzin wykładów

I Rok Politologia I stopnia


Historia świata i Polski

30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

I Rok Społeczeństwo informacyjne I stopnia