Platforma służy do przeprowadzenia egzaminów ("zerowego" oraz tzw. pierwszego terminu). Wykłady są realizowane na Platformie MS Teams.

Kurs jest realizowany w MSTeams, natomiast praca z tekstem oraz zaliczenia będą odbywały się w wyznaczonych terminach na Wirtualnym Kampusie.

Kurs jest realizowany w MSTeams, natomiast praca z tekstem oraz zaliczenia będą odbywały się w wyznaczonych terminach na Wirtualnym Kampusie.