Kurs przeznaczony dla Studentów II roku II stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, studia niestacjonarne.

Kurs przeznaczony dla grupy seminaryjnej V roku  Psychologii w sem. letnim 2020/21

Kurs fakultatywny (kw)  przeznaczony dla studentów kierunku Kreatywność Społeczna, sem. letni 2020/21

Kurs z przedmiotu Praca z dzieckiem uzdolnionym dla Studentów, II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, st. stacjonarne

Kurs  z przedmiotu praca z dzieckiem uzdolnionym dla Studentów  Pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją w systemie Montessorii. II rok, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu Psychologia twórczości dla studentów II roku Psychologii, studia stacjonarne