Kurs z przedmiotu Psychologia mediów i reklamy dla studentów kierunku Grafika IV rok, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole dla studentów I roku kierunku Wychowanie fizyczne, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu fakultatywnego- Wpływ społeczny -wybrane zagadnienia dla studentów kierunku Kreatywność społeczna, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu praca z dzieckiem uzdolnionym dla studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacja w systemie Montessori, II rok, II stopień, studia niestacjonarne

Kurs z przedmiotu Praca z dzieckiem uzdolnionym dla studentów II roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach, II rok, II stopień, studia niestacjonarne

Kurs z przedmiotu Praca z dzieckiem uzdolnionym dla studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach.

Kurs z przedmiotu Seminarium magisterskie dla studentów IV roku Psychologii

Kurs z przedmiotu Podstawy marketingu dla studentów I roku kierunku Animacja kultury, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu Psychologia twórczości dla studentów II roku Psychologii, studia stacjonarne