Szkolenia w obszarze metod i technik kształcenia na odległość

 

 

„Wirtualny Kampus  UMCS”  to projekt mający na celu stworzenie warunków do wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych do wspomagania tradycyjnego nauczania na UMCS. Organizacją nauczania przez Internet (kształcenia na odległość) zajmuje się Biuro ds. Zdalnego Kształcenia, które prowadzi platformę zdalnego nauczania (platformę e-learningową) „Wirtualny Kampus UMCS”.

Nauczyciele akademiccy, którzy chcą zaprojektować i prowadzić swój przedmiot w formie online /blended learning (mieszanej) znajdą w tym miejscu informacje z zakresu narzędzi edukacyjnych i funkcjonalności platformy e-learningowej oraz wytycznych do tworzenia własnych zajęć na platformie „Wirtualny Kampus”.

 

Szkolenia mają formę online, a w celu zapisania się na szkolenia prosimy o kontakt:  kampus@umcs.pl,  (81) 537 61 81

Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS
Plac M. Curie-Skłodowskiej 5
pokój nr 1410

Zapraszamy!