Szkolenia BHP on-line

 

 

W tym miejscu pracownicy UMCS mogą zrealizować obowiązkowe okresowe szkolenia w dziedzinie BHP.
Szkolenia mają formę online tj. materiały szkoleniowe oraz test zaliczeniowy są dostępne przez Internet.