Przedmiot przybliża główne orientacje badawcze w nauce o literaturze XX i XXI w. oraz ukazuje ich powiązania z innymi niż literaturoznawstwo dyscyplinami wiedzy humanistycznej. Dotyczy kwestii takich jak: postrzeganie literackości tekstu literackiego, jego referencyjność wobec świata pozaliterackiego, autonomiczność jako dzieła sztuki, relacje wobec kontekstu (językowego, artystycznego, kulturowego, ideologicznego). Prezentacja poszczególnych koncepcji eksponuje ich praktyczną przydatność jako narzędzi badań literackich.

Konsultacje w semestrze letnim p. 235 NH

poniedziałek

12.15-13.15

środa 

12.15-13.15